Läkemedelsråd för äldre

 Äldre med problem som t. ex andfåddhet, trötthet, svullna ben, klåda och smärta eller muskelvärk har allt att vinna på att kontakta oss. Många tror att ont i benen är vanligt vid behandling mot höga blodfetter men det finns vanligare orsaker. För PMR saknas kunskap om orsak därför ska först andra diagnoser uteslutas enligt våra riktlinjer

Sur mage , reflux hos äldre, vi analyserar symtom och din kompletta läkemedelslista
Vid undernäring hos äldre är en viktig grundförutsättning att analysera läkemedelsbehandlingen
 Gisslet med Benkramper nattetid brukar vi också kunna hjälpa till med.
En mycket vanlig orsak till stora vårdbehov hos äldre är hjärtsvikt orsakad av högt blodtryck. Beställ oberoende omprövning av diagnos och medicinering.

Föråldrad behandling - Patientfall

Äldre dam med stora besvär som allmän trötthet, bensvullnad, försämrat minne, kissar tre eller fler gånger nattetid och smärta. Föråldrad läkemedelsbehandling med t ex hög dos vätskedrivande och olämplig medicin mot smärta. Inlagd upprepade gånger på sjukhus.

Provtagning enligt våra rekommendationer visade förhöjt värde. Efter förändring enligt våra förslag mycket bättre  och inte längre behov av sjukhusvård.

Vem får betala för föråldrad läkemedelsbehandling till äldre?

  • de äldre genom sämre hälsa
  • deras anhöriga oftast kvinnor som minskar sin yrkesverksamhet för att orka hjälpa sina nära och kära
  • skattebetalarna och hög arbetsbelastning på omsorgspersonalen

Om Läkemedelsråd för äldre

Tjänster

Vi erbjuder två alternativa tjänster

  • Du får en första översikt baserad på symtomskattning och använda läkemedel helt Gratis!
  • Du kan sedan beställa en personlig skriftlig behandlingsplan för 300 kronor via fliken Viktigaste symtomet
  • Beställ formulär med vanlig post från Läkemedelsråd in Sweden AB, Hedetorpet 19, 461 91 

  • Trollhättan. Bifoga frankerat kuvert med din address!. 

  • Skicka ifyllda formulär, Du får en första översikt Gratis! 

  • Om vi ser att din behandling kan förbättras bifogar vi en faktura om 300 kronor. 

  • Vi skickar en personlig behandlingsplan när du betalt bifogad faktura, Kom ihåg att ange fakturanummer!

Jag är apotekare och har arbetat med läkemedel och äldre i över 20 år.
Jag följer noga nya rekommendationer för att kunna ge bra råd om läkemedel till äldre.
Jag vill dela med mig av mina kunskaper och därför har jag startat företaget Läkemedelsråd för äldre.
Vårt fokus för äldre är först hjärta-kärl och sedan andra områden


Välkommen som kund hos oss!

Maj-Britt Elmvik, leg. apotekare, E-mail: apotekarens@lakemedelsrad.com eller tfn 0520-520 150

Vill du diskutera läkemedel till äldre leta upp facebookgrupperna 

Läkemedel och äldre eller Dina mediciner

Vill du ha kunskap om äldre och läkemedel följ då min blogg www.hedetorpet.blogspot.com