Läkemedelsråd för äldre

Äldre med problem som t. ex andfåddhet, trötthet, svullna ben, klåda och smärta eller muskelvärk har allt att vinna på att kontakta oss. Många tror att ont i benen är vanligt vid behandling mot höga blodfetter men det finns vanligare orsaker. För PMR saknas kunskap om orsak därför ska först andra diagnoser uteslutas enligt våra riktlinjer. 
NYTT
 • Sur mage , reflux hos äldre, vi analyserar symtom och din kompletta läkemedelslista
 • Vid undernäring hos äldre är en viktig grundförutsättning att analysera läkemedelsbehandlingen 
 •  Gisslet med Benkramper nattetid brukar vi också kunna hjälpa till med. 
 • En mycket vanlig orsak till stora vårdbehov hos äldre är hjärtsvikt orsakad av högt blodtryck. Beställ oberoende omprövning av diagnos och medicinering.

133 000 äldre vårdas i onödan på sjukhus per år. Genom att i tid ta tag i underliggande orsak istället för att behandla enskilda symtom finns allt att vinna. Stora behandlingsvinster av modern hjärtsviktsterapi bör prioriteras högt och sedan bör övrig terapi omprövas (Läkemedelsverket 2006.)

Många äldre behandlas med föråldrad läkemedelsbehandling. I snitt tar det 17 år innan rekommenderad behandling når äldre. För att du ska få behålla livskvalitet och hälsa är det viktigt att din läkemedelsbehandling omprövas grundligt. Vi erbjuder läkemedelsrådgivning till äldre.

Läkemedel är den vanligaste behandlingen för äldre. Mål är bättre aptit, ökad rörlighet, minskad fallrisk, och att orka ta del av social samvaro.

Fyll i din Email-adress och jag skickar värdefulla tips och råd i ett Nyhetsbrev till dig.

Föråldrad behandling - Patientfall

Äldre dam med stora besvär som allmän trötthet, bensvullnad, försämrat minne, kissar tre eller fler gånger nattetid och smärta. Föråldrad läkemedelsbehandling med t ex hög dos vätskedrivande och olämplig medicin mot smärta. Inlagd upprepade gånger på sjukhus.

Provtagning enligt våra rekommendationer visade förhöjt värde. Efter förändring enligt våra förslag mycket bättre  och inte längre behov av sjukhusvård.

Vem får betala för föråldrad läkemedelsbehandling till äldre?

 • de äldre genom sämre hälsa
 • deras anhöriga oftast kvinnor som minskar sin yrkesverksamhet för att orka hjälpa sina nära och kära
 • skattebetalarna och hög arbetsbelastning på omsorgspersonalen

Om Läkemedelsråd för äldre

Våra tjänster

Vi erbjuder två alternativa tjänster

 • Du får en första översikt baserad på symtomskattning och använda läkemedel helt Gratis!
 • Du kan sedan beställa en personlig skriftlig behandlingsplan för 200 kronor via fliken Viktigaste symtome
 • Beställ formulär med vanlig post från Läkemedelsråd in Sweden AB, Hedetorpet 19, 461 91 Trollhättan. Bifoga frankerat kuvert med din address!. 

 • Skicka ifyllda formulär, Du får en första översikt Gratis! 

 • Om vi ser att din behandling kan förbättras bifogar vi en faktura om 200 kronor. 

 • Vi skickar en personlig behandlingsplan när du betalt bifogad faktura, Kom ihåg att ange fakturanummer!

Jag är apotekare och har arbetat med läkemedel och äldre i över 20 år.
Jag följer noga nya rekommendationer för att kunna ge bra råd om läkemedel till äldre.
Jag vill dela med mig av mina kunskaper och därför har jag startat företaget Läkemedelsråd för äldre.
Vårt fokus för äldre är först hjärta-kärl och sedan andra områden


Välkommen som kund hos oss!

Maj-Britt Elmvik, leg. apotekare, E-mail: apotekarens@lakemedelsrad.com eller tfn 0520-520 150

Vill du diskutera läkemedel till äldre leta upp facebookgrupperna 

Läkemedel och äldre eller Dina mediciner

Vill du ha kunskap om äldre och läkemedel följ då min blogg www.hedetorpet.blogspot.com


 [google0052a9db99fae707.html]