Personlig service.

Skriv beställning av formulär under kontakta oss.  Ange din E-post på raden namn@exempel.com.  
Alternativ skicka brev till Läkemedelsråd in Sweden AB, Hedetorpet 19, 461 91 Trollhättan.  Skriv att du vill ha formulär samt skriv din adress tydligt på ett frankerat kuvert.. 
Du får en första översikt baserad på symtomskattning och använda läkemedel helt Gratis!   

Läs den första översikten.  Skicka in bilagor till oss och betala bifogad faktura för porto, faktura, administration och personlig behandlingsplan på 300 kronor. Vi skickar en personlig behandlingsplan.
Alternativ när du betalat fakturan, ring 0520-520 150 och uppge lämplig tid  och telefonnummer för uppringning. 


Kontakta oss